10 Cara Dimudahkan Dalam Mencari Rezeki - Mata Laki

10 Cara Dimudahkan Dalam Mencari Rezeki

10 Cara dimudahkan dalam mencari Rezeki 😊

1. *Taqwa*
"Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya," 
(QS ath-Thalaq: 2-3)

2. *Tawakal*
"Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki, ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang." 
(Riwayat Ahmad, at-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibba)

3. *Shalat Dhuha*
 "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang (solat Dhuha), nanti pasti akan Aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya." 
(Riwayat al-Hakim dan Thabrani)

4. *Istighfar*
"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirim-kan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu ke-bun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai" 
(QS Nuh: 10-12)

"Barangsiapa memperbanyak istighfar (mohon ampun kepada Allah), niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki (yang halal) dari arah yang tiada disangka-sangka," 
(HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan al-Hakim)

5. *Silaturahmi*
Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, "Siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya), hendaknyalah ia menyambung (tali) silaturahim.

6. *Sedekah*
"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki . Dan Allah maha luas (kurnia-Nya) lagi maha mengetahui" .(Al Baqarah (2) : 261)

7. *Berbuat Kebaikan*
"Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu; dan barangsiapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan." 
(QS Alqashash:84)

8. *Berdagang*
Dan Nabi SAW bersabda: "Berniagalah, karena sembilan dari sepuluh pintu rezeki itu ada dalam perniagaan" 
(Riwayat Ahmad)

9. *Bangun Pagi*
Fatimah (putri Rasulullah) berkata bahwa saat Rasulullah melihatnya masih terlentang di tempat tidurnya di pagi hari, beliau mengatakan kepadanya, "Putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan-hati Tuhanmu, dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Allah membagikan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulainya subuh sampai terbitnya matahari. 
( H.R. Al-Baihaqi)

Aisyah juga meceritakan sebuah hadits yang hampir sama maknanya, yang mana Rasulullah bersabda, "Bangunlah pagi-pagi untuk mencari rezekimu dan melakukan tugasmu, karena hal itu membawa berkah dan kesuksesan. (H.R. At-Tabarani)

10. *Bersyukur*
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 
(QS Ibrahim:7)

Semoga Allah memberikan Rezeki yang Barokah dan Berlimpah kepada Kita semua. Aamiin..

Semoga Bermanfaat Kakak-kakak 😊😘

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "10 Cara Dimudahkan Dalam Mencari Rezeki"

Post a Comment